Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 93


_______________________________________________________________________________

 

Ritva Ahokkaan perintörahaston tuki Virolahden lukion kehittämiseksi

 

KhVi 20.05.2024 § 93  

75/02.05.01.02/2021  

 

 

Valmistelija vt. rehtori Varpu Pousi puh. 040 1992 237

 

 

Virolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2023 (§32) hyväksynyt Ritva Ahokkaan perintörahaston tuen lukion kehittämiseksi seuraavin ehdoin:

 

  1. Jokaiselle Virolahden lukion opiskelijalle myönnetään 100 euron arvoinen, EPassin kaltainen, etuus kerran vuodessa.
  2. Stipendit myönnetään anomuksessa esitetyllä tavalla kerran lukuvuodessa.
  3. Tietokoneiden osalta lukio voi käyttää rahastoa valmistumisen johdosta palkitsemiseen yhteensä 10 000 eurolla lukuvuodessa. Yksityiskohtainen ja kestävä toimintamalli tulee valmistella seuraavan syyslukukauden aikana laitteiden elinkaari, laitetuki, leasingsopimukset ym. huomioiden.
  4. Harrastevälineitä voidaan hankkia kertaluontoisesti 1 800 euron arvosta.
  5. Koulukohtaisia valinnaisaineita voidaan tukea rahastosta 3000 euron arvosta/lukuvuosi mm anomuksessa esitettyihin asioihin.
  6. Lukion rehtori vastaa siitä, että myönnettyjä varoja käytetään ainoastaan perinnön ehtojen mukaisesti.
  7. Maksatukset ja käytännön järjestelyt tulee suunnitella yhteistyössä taloushallinnon kanssa.

 

Virolahden lukion kunnanvaltuustolle esittämässä aloitteessa tietokoneista on muotoiltu seuraavaa:

 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada omakseen valmistuttuaan käytössään oleva leasing-tietokone. Kustannusvaikutus: Jos tietokone lunastushinta 300 ja 15 ylioppilasta.

300 x 15 ylioppilasta = 4500 . Vaihtoehtoisesti lukio ostaa tietokoneen opiskelijalle omaksi.

 

Nyt toukokuussa 14.5.24 KS-tiedolta (Jukka Latva) saadun tiedon mukaan leasing-koneen lunastaminen ei ole järkevää. KS-tieto perustelee asiaa seuraavasti:

 

.                   Koneet jo yli kolme vuotta vanhoja, jolloin vikaantumismäärä kasvaa

.                   Laitteilla ei ole enää takuuta, joten korjaukset ym. huollot ovat hinnakkaita

.                   Laitteet tyhjennettävä täysin tietoturvallisesti, ennen kuin voidaan antaa kiertoon (tämä maksaa erikseen)


 

.                   Laitteisiin ostettava kokonaan uudet käyttöjärjestelmälisenssit (koneet täysin tyhjennetty ja koneiden mukana tullutta business puolen lisenssiä ei saa käyttää siviilikäytössä)

.                   Koneiden lunastushinta on korkea ikäänsä nähden

 

Lunastetusta koneesta tulee hinnaltaan lähes jollei yli kaksinkertainen verrattuna siihen, että hankkii kokonaan uuden koneen. Uusissa koneissa on käyttöjärjestelmät valmiina ilman lisähintaa. Käytetyn koneen puhdistaminen maksaa 750-900 . Uuden vastaavan koneen saa huomattavasti edullisemmin.

 

Lukion ehdotus  Kunnanvaltuuston päätöksessä 19.6.2023 määritellään tietokoneisiin käytettäväksi maksimisummaksi 10 000 lukuvuodessa. Aloitteessa on esitelty vaihtoehtoisina malleina leasingkoneen lunastus tai uuden koneen hankinta. KS-tiedon laskelman mukaan leasingkoneen lunastus ei näytä millään muotoa kannattavalta rahankäytön kannalta eikä myöskään järkevältä vaihtoehdolta opiskelijan näkökulmasta.

 

Kun lukion kehittämissuunnitelmassa sekä markkinoinnissa on käytetty opiskelijalle valmistumisen yhteydessä annettavaa tietokonetta, tulee asia myös näin hoitaa.

 

500 tietokone-etu on opiskelija näkökulmasta jo varsin mittava.

Kustannusvaikutus keväällä 2024, 10 ylioppilasta x 500 = 5000 .

 

Samalla varaudumme myös syksyllä valmistuvien ylioppilaiden tukemiseen yhdenvertaisesti.

 

Lukion toteutusehdotus  Valmistuvalla opiskelijalla on mahdollisuus käyttää 500 tietokoneen hankintaan paikallisessa Veikon koneessa. 500 etu voidaan käyttää ainoastaan tietokoneeseen tai tablettiin. Opiskelijalla on mahdollisuus omakustanteisesti hankkia myös kalliimpi laite tai jättää tietokone-etu kokonaan käyttämättä.

 

Lukion rehtori sopii paikallisen yrittäjän ja taloushallinnon kanssa yhteistyössä käytännön järjestelystä.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) kertaluonteisesti hyväksyä lukion ehdotuksen 500 €:n tietokone-edusta ja toteutustavasta.
2) edellyttää, että kunnanvaltuuston 19.6.2023 tekemään päätökseen (§32) tarvittavat pysyväisluonteisemmat muutostarpeet tulee valmistella päätettäväksi syksyn 2024 aikana.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.