Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 07.05.2024/Pykälä 12_______________________________________________________________________________

 

Varhaiskasvatuspalveluita koskeva sopimus Virolahden ja Miehikkälän kuntien välillä

 

 

KhVi 08.04.2024 § 67 

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander p. 040 549 3335

 

Kaakon kaksikko yhteistyön purkautuessa 31.7.2024 kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä on käsitellyt 1.8.2024 voimaan astuvia palvelusopimuksia ja ohjannut sopimusten valmistelua. Varhaiskasvatuksen vuorohoito (varhaiskasvatus arkipäivisin illalla klo 17:30 jälkeen, yöllä, arkipyhinä ja viikonloppuina) on Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella toteutunut keskitetysti Virojoen päiväkodissa aina vuodesta 2010 alkaen ja yhteistoimintaa on molempien kuntien näkökulmasta tarkoituksenmukaista jatkaa.

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 13 §:ssä on vuorohoitoa koskeva määräys. Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

 

Varhaiskasvatusjohtaja on valmistellut kuntien välille solmittavan varhaiskasvatuspalveluita koskevan sopimuksen. Palveluohjaustyöryhmä käsitteli sopimusta kaksi kertaa helmi-maaliskuun 2024 aikana. Sopimuksen mukaan Virolahden kunta sitoutuu tuottamaan varhaiskasvatuksen vuorohoidon palvelut Miehikkälän kunnalle 1.8.2024 alkaen. Sopimus antaa Miehikkälän kunnalle mahdollisuuden perustellusta syystä hankkia vuorohoidon lisäksi myös muita lakisääteisiä varhaiskasvatuksen palveluita miehikkäläläisille lapsille Virolahden kunnalta sopimuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus miehikkäläläisten lasten osalta toteutuu Miehikkälän kunnan kautta ja asiakasperheet maksavat palvelusta Miehikkälän kunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Miehikkälän kunta maksaa Virolahden kunnalle varhaiskasvatuksen paikasta ns. omakustannehinnan, joka perustuu Virolahden kunnan viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisiin kustannustietoihin. Jokaisesta vuorohoitoa tai muuta varhaiskasvatuspalvelua tarvitsevasta lapsesta tehdään erillinen sopimus eli maksusitoumus.

 

Varhaiskasvatuspalveluita koskeva sopimus kuntien välillä astuu voimaan 1.8.2024 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että molempien kuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen ja sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Kaakon kaksikon voimassa olevan hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan toimintaa laajakantoisesti koskevasta sopimuksesta.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää varhaiskasvatuspalveluita koskevan sopimuksen Virolahden ja Miehikkälän kuntien välillä 1.8.2024 alkaen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

KvVi 07.05.2024 § 12  

69/00.01.01.00/2023  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä varhaiskasvatuspalveluita koskevan sopimuksen Virolahden ja Miehikkälän kuntien välillä 1.8.2024 alkaen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.