Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 88


_______________________________________________________________________________

 

Yläkoulun järjestelyihin liittyvät jatkotoimenpiteet

 

KhVi 13.05.2024 § 88  

18/00.06.01/2024  

 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, p. 040 199 2146

 Miehikkälän kunnanjohtaja Anne Ukkonen p. 050 349 9571

 

 Miehikkälän kunnanhallitus on kokouksessaan 15.4.2024 käsitellyt yläkoulun opetusjärjestelyjä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja. Yhteistyö Ekamin kanssa osoittautui tehdyissä selvityksissä haasteelliseksi toteuttaa elokuun 2024 alusta lukien. Selvitystyötä on tehty myös sen osalta, voitaisiinko ylä-koulun opetusta järjestää yhteisopettajien käyttämisellä naapurikuntien kanssa.

 

 Samoin todettiin, että yläkouluopetuksen järjestäminen kunnan omana toteutuksena ei takaisi oppilaille perusopetuslain hengen mukaista, riittävän laadukasta opetusta.

 

 Oppilasmäärän (51 oppilasta) vuoksi opettajien tuntimäärät jäisivät vähäisiksi ja pätevien opettajien saanti olisi näin ollen haasteellista. Tämä johtaisi tilanteeseen, että opetusta jouduttaisiin toteuttamaan määräaikaisilla opettajilla. Tähänkin saakka opettajien suuri vaihtuvuus on vaikuttanut opetuksen laatuun.

 

 Edellä mainituista syistä johtuen Miehikkälän kunnanhallitus on tiedustellut Virolahden kunnalta mahdollisuutta siihen, että Miehikkälän yläkoulun opetus toteutettaisiin Virolahden kunnan kanssa yhteistyönä, jolloin Miehikkälän kunta osoittaisi yläkouluopetuksen lähikouluksi Virolahden yläkoulun. Tällöin Miehikkälän kunnan yläkoulun oppilaille toteutuu ilmainen opetus kuljetuksineen eikä perheille aiheudu kustannuksia.

 

 Kunnanhallitus on huomioinut ratkaisussaan myös nuorisovaltuuston kan-nanoton. Heidän lausunnossaan todettiin, että mikäli Miehikkälän yläkoulun opetus järjestetään jossain muualla kuin omassa kunnassa, on luontevin suunta nuorisovaltuuston mielestä Virolahti.

 

 Kaakon kaksikon yhteistoiminnan purkautuessa järjestämisvastuu siirtyy Virolahden kunnalta Miehikkälän kunnalle. Miehikkälän kunnan työnantajavastuulla on 1.8.2024 alkaen 2 vakituista viranhaltijaa ja 2 työntekijää, jotka työskentelevät tällä hetkellä Miehikkälän yläkoulussa. Päätöksentekohetkellä ja 31.7.2024 saakka edellä mainitut henkilöt ovat Virolahden kunnan työnantajavastuulla. Henkilöt siirtyvät Virolahdelta Miehikkälään liikkeen luovutuksella.

 

 Virolahden kunnanhallitus on suhtautunut myönteisesti Miehikkälän tiedusteluun ja sopimusluonnosta on käsitelty ensimmäisen kerran 29.4.2024 molempien kuntien edustajien kesken.

 

 Mikäli Virolahden kunnan kanssa neuvoteltava sopimus johtaa yläkoulun opetuksen siirtämiseen Virolahdelle, ratkaisu edellyttää yhteistoimintamenettelyä henkilöstön kanssa, sillä edellä mainituilla 2 vakituisella viranhaltijalla ja 2 työntekijällä ei ole työpaikkaa 1.8.2024 lukien Miehikkälän yläkoulussa.

 

 Edelleen, jos sopimus johtaa Miehikkälän yläkoulun opetuksen siirtämiseen Virolahdelle, yhteistoimintaneuvottelut kyseisen henkilöstöryhmän osalta on tarkoituksenmukaista käydä jo ennen juridisen työnantajan vaihtumista. Lopullisista päätöksistä kyseistä henkilöstöryhmää koskien vastaa Miehikkälän kunta.

 

 Koska juridinen työnantaja mahdollisesti vaihtuu yhteistoimintaneuvottelujen ja henkilöstöryhmää koskevan päätöksenteon välillä, käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksen samansisältöisillä päätöksillä. Työnantajaa neuvotteluissa edustavat sekä Miehikkälän että Virolahden kunnan viranhaltijat.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koskien neljää henkilöä, jotka ovat 1.8.2024 lukien Miehikkälän kunnan työnantajavastuulla ja valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä Miehikkälän edustajien kanssa laatimaan työnantajan neuvotteluesityksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.