Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 28.06.2023/Pykälä 55


# Liite 1 OAS_Muurikkalan oyk muutos_Muurikkalan koulu

 

Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle (PY merkintä)

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KhMi 12.06.2023 § 107 

 

 

 

Valmistelija Tilapalvelupäällikkö Veikko Tylli, puh. 040 199 2216

 

Liite 5 a) Kaavakartta

 b) YK-opas

 

 

Miehikkälän kunnan tilapalveluilla on tavoitteena muuttaa Muurikkalan osayleiskaava-alueella sijaitsevan vanhan Muurikkalan koulun ja vanhan päiväkodin alueen osayleiskaavamerkintä julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta (PY) siten, että osayleiskaavamuutoksen kaavamerkinnäksi tulee AT (kyläalue).

 

Kaavan muuttaminen julkisten palvelujen ja hallinnon aluemerkinnältä mahdollistaa päiväkodin ja koulun myynnin käyttötarkoitukseltaan mahdollisimman sallivaksi.

 

Saatu tarjous,(1650 €), sisältää:

Kokonaispalkkio sisältää varsinaisen osayleiskaavan muutostyön ja kaavan vaikutusten arvioinnin lisäksi kaksi työneuvottelua kunnan kanssa, maastokäynnin sekä tarvittaessa aloitus- ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelut (MRL). Aloituskokous pidetään Miehikkälän kunnassa. Muut kokoukset ja neuvottelut pidetään Teams-sovelluksessa. Kunnassa pidettävän aloituskokouksen ja maastokäynnin matkustuskulut sisältyvät kokonaispalkkioon.

 

Aikataulu:

Osayleiskaavan muutostyö voidaan aloittaa välittömästi. Työn laadinnassa noudatetaan Miehikkälän kunnan työlle asettamia aikataulutavoitteita.

 

Toteuttaja:

Kaija Maunula, arkkitehti SAFA YKS 524, Lappeenranta

 

 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja Anne Ukkonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää Muurikkalan osayleiskaavan muutoksen Muurikkalan koulun alueelle (PY merkintä).

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jari Heinonen, Riitta Rikkola, Sari Heino ja Asko Laapas poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

 

Kuteltk 28.06.2023 § 55

_________________________________________________________________________ 

30/10.02.02/2023  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

 Miehikkälän kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Muurikkalan osayleiskaavan muutoksen Muurikkalan koulun alueelle.

 Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman on laatinut Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selvitys hankkeesta, jossa

 esitellään mitä ollaan tekemässä, miten hanke etenee ja miten

 hankkeeseen voi vaikuttaa.

 OAS on liitteenä 1.

 

Esittelijä Tilapalvelupäällikkö Veikko Tylli

 

Ehdotus Kuntatekniikan lautakunta hyväksyy Muurikkalan osayleiskaavan muutoksen Muurikkalan koulun alueen osallistumis- ja arviontisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäville 1.8.2023 alkaen ja pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.