Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 203


# Virolahden kuntastrategia 2024 alkaen

_______________________________________________________________________________

 

Virolahden kuntastrategia 2024 alkaen

 

KhVi 06.11.2023 § 203  

79/00.01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä asiakirja, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37 §:n mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Kunnan näkemys strategisesta johtamisesta ja kuntastrategiasta riippuu esimerkiksi kunnan sijainnista, taloudellisesta tilanteesta, koosta ja toimintakulttuurista. Strategiassa on tehtävät linjaukset siitä, mitä pidetään kaikkein tärkeimpinä asioina, joihin halutaan erityisesti panostaa.

 

Strategian päivityksen viitekehys

Virolahden kuntastrategia vuodelta 2023 on päivitettävä, sillä kunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hyvinvointialueuudistus ja Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota vaikutuksineen ovat muuttaneet kunnan organisaatiota, taloutta ja elinkeinopoliittista ympäristöä pysyvästi.

 

Kunnan toiminta ja talous ovat epätasapainossa, eikä Miehikkälän kunnan kanssa päästy yhteisymmärrykseen Kaakon kaksikko -yhteistyön syventämisestä. Kaakon kaksikko -yhteistyö päättyy pääasiassa 1.8.2024 alkaen. Virolahden tulee organisoida palvelunsa ja toimintonsa Kaakon kaksikon jälkeen uudelleen. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään myös kuntaliitosta Haminan kaupungin kanssa.

 

Strategiaa päivitettäessä on huomioitava toiminnan ja talouden mittava epätasapaino sekä pienen organisaation rajallinen toimintakyky sekä henkilöstön työhyvinvointi. Tärkeiden asioiden välillä joudutaan tekemään karsintaa sekä valintoja, mikä ohjaa päivitettävää kuntastrategiaa.

 

Muutos on myös mahdollisuus. Toiminnan uudelleenorganisoinnilla on mahdollista tuottaa entistä parempia palveluja kuntalaisille, yrityksille ja muulle kuntaorganisaatiolle.

 

Prosessista

Virolahden nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä on tarkasteltu ja mahdollisia kehityssuuntia sekä niiden todennäköisyyksiä on arvioitu valtuuston seminaareissa kevään ja syksyn 2023 aikana. Arvio toimintaympäristöstä on ollut vahvasti läsnä strategiaa päivitettäessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alkusyksystä 2023 valtuutetuille luotiin ennakkokysely, jossa pyydettiin arvioimaan Virolahden tärkeintä tehtävää sekä visioimaan millainen Virolahti halutaan nähtävän 20 vuoden päästä. Lisäksi pyydettiin priorisoimaan strategian painopistealueita ja esittämään toimenpiteitä painopistealueiden edistämiseksi.

 

Työtavaksi sovittiin, että kunnanjohtaja luonnostelee valtuutettujen vastausten pohjalta strategialuonnoksen, jota valtuutetut edustuksellisesti arvioivat kunnanhallituksen kokousten yhteydessä. Lisäksi kaikkien valtuutettujen on ollut mahdollista myös suoraan antaa kunnanjohtajalle palautteita muokatuista luonnosversioista ennen päätöksentekoa.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan Virolahden kuntastrategian kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 1.1.2024 alkaen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.