Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 10


# Työvoimapalveluiden jaoston toimivalta - sopimus

_______________________________________________________________________________

 

Sopimus työvoimapalveluidenjaoston toimivallasta

 

 

KhVi 22.01.2024 § 10  

61/00.06.01/2023  

 

Valmistelijat Kristina Lönnfors p.044 702 4222

Kati Homanen p. 040 3528947

Tea Aho p. 040 1208671

 

Etelä-Kymenlaaksossa kunnat ovat sitoutuneet valtuustojen päätöksillä työvoimapalveluiden järjestämiseen vastuukuntamallilla siten, että Kotka toimii vastuukuntana. Kuntien edustajat ovat yhdessä valmistelleet sopimuksen yhteisestä toimielimestä. Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Sopimuksella osapuolet muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue). Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Kotkan kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana.

 

Työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain mukaisena työvoimaviranomaisen tehtäviä hoitaa Kotkan hyvinvointilautakunnan alainen työvoimapalveluiden jaosto. Sen toimivalta-alueeseen kuuluvat Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta. Sopimuksessa on määritelty yhteisen toimielimen tehtävät ja ratkaisuvalta. Jokaisella sopijakunnalla on edustus koordinaatioryhmässä, joka seuraa ja tukee toiminnan toteutumista.

 

Jokaisen sopijakunnan valtuuston on hyväksyttävä liitteenä oleva sopimus työvoimapalveluidenjaoston toimivallasta ennen Lain työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) voimaantuloa. Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien sopijakuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet ja sopimus on kaikkien tahojen osalta allekirjoitettu. Sopimus laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen työvoimapalveluidenjaoston toimivallasta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.