Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 11


_______________________________________________________________________________

 

Jäsenen nimeäminen Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunnan työvoimapalveluiden jaostoon

 

 

KhVi 22.01.2024 § 11  

89/00.06.01/2023  

 

Valmistelija hallintosihteeri Arja Salmi, puh. 050 389 2120

 

Työvoimapalveluiden järjestelystä annetun lain (380/2023) mukaisesti

vastuu julkisista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien vastuulle

1.1.2025. Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.9.2023 § 100

sopimuksen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden järjestämiseksi,

jonka mukaan Kotkan kaupunki vastaa kuntalain 8 §:n mukaisesti

vastuukuntana järjestettävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden

yhdenvertaisesta saatavuudesta.

 

Työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain mukaisena

työvoimaviranomaisena toimii Kotkan hyvinvointilautakunnan alainen

työvoimapalveluiden jaosto. Sopimuksessa yhteisestä toimielimestä on

määritelty yhteisen toimielimen tehtävät ja ratkaisuvalta. Siirtyvien

työvoimapalveluiden valmistelun edistämiseksi yhteinen toimielin on syytä

perustaa jo 1.1.2024 alkaen.

 

Sopimuksessa on määritelty, että työvoimapalveluiden jaostossa on

yksitoista (11) jäsentä, joista Kotkan kaupunki nimeää kuusi (6) varsinaista

jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, Haminan kaupunki nimeää

kaksi (2) varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet,

Miehikkälän kunta nimeää yhden (1) varsinaisen jäsenen ja tälle

henkilökohtaisen varajäsenen, Pyhtään kunta nimeää yhden (1)

varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen ja Virolahden

kunta nimeää yhden (1) varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen

varajäsenen.

 

Työvoimapalveluiden jaoston puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin

nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Haminan kaupungin nimeämä

jäsen. Jaoston esittelijänä toimii työvoimapalveluista vastaava viranhaltija,

jaosto päättää sihteeristään.

 

Hyvinvointilautakunta nimeää työvoimapalveluiden jaoston helmikuussa

2024. Päätös tehdään kuntien nimeämien edustajien pohjalta. Kotkan

kaupungin edustajat nimetään hyvinvointilautakunnan varsinaisista

jäsenistä tai varajäsenistä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää jäsenen ja varajäsenen työvoimapalveluiden jaostoon.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.