Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 3


# Tarkistettu_päätös_OKM_29.12.2023

_______________________________________________________________________________

 

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2023.

 

 

KhVi 06.02.2023 § 24 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, 50 §:n 1 momentin ja 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin ja 17 §:n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2023 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin (VOP6OS23) sarakkeen 01 mukaisesti.

 

Päätöksellä myönnetään valtionosuutta/rahoitusta rahoituslain 5 §:ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa kunnille vuodeksi 2023 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2023 myönnetyn rahoituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa esi- ja perusopetusta sekä ammatillista koulutusta lukuun ottamatta, varainhoitovuoden 2023 keskimääräisten oppilas- ja opiskelija-määrien mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä rahoituslain 50 §:n 2 ja 3 momentin nojalla. Päätöksellä myönnettyä valtionosuutta/ rahoitusta yksityiskohtaisesti avaavat laskelmat VOS ja CL (clearing) löytyvät saajittain Opetushallituksen sivuilta: https://vos.oph.fi/rap/.

 

Rahoituksen pohjatiedot vaikuttaisivat olevan Virolahden osalta oikein. Rahoituspäätös on noin 103 000 euroa talousarviotasoa enemmän.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä päätöksen (VN/34954/2022) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2023.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 22.01.2024 § 3  

94/02.03.01.00/2022  

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 50 §:n 2 ja 3 momentin ja 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin on tarkistanut kunnille 2023 myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen vuoden 2023 taikka vuosien 2023 ja 2022 keskimääräisen oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP6OS23) sarakkeen 01 mukaisesti.

 

Päätöksellä tarkistettua valtionosuutta/rahoitusta yksityiskohtaisesti avaavat laskelmat VOS ja CL (clearing) löytyvät saajittain Opetushallituksen sivuilta: https://vos.oph.fi/rap/. Rahoituksen pohjatiedot vaikuttaisivat olevan Virolahden osalta oikein.

 

Tarkistus heikentää Virolahden rahoitusta 73 961 euroa. Aiempi, jo kertaalleen korjattu, päätös oli 62 528 euroa ja tarkistettu päätös -11 703 euroa.

 

Päätös on lähetetty 12.1.2024 ja vastaanotettu postitse kunnan kirjaamossa 16.1.2024. Hallintosäännön § 64 (Talousarvion muutokset) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain

poikkeustapauksissa.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä päätöksen (VN/34954/2022-OKM-31) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2023.

2) esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 73 961 euron suuruisen tulonvähennyksen tilikauden 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionosuuteen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.