Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 9_______________________________________________________________________________

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tilinpäätös 2023, Virolahti

 

SivHyltk 20.02.2024 § 9  

5/02.04.01.03/2024  

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 3892 110; koulutoimi, vapaa sivistys, joukkoliikenne ja hyvinvointi

 Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335; varhaiskasvatus ja esiopetus

 Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050 3892 125; vapaa-aikatoimi

 

Tilinpäätökseen sisältyy toimintakertomus. Toimintakertomuksessa tulee olla selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutuminen tulee esittää samalla rakenteella kuin talousarviossa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2023 sisältää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, koulutoimen, vapaan sivistyksen, joukkoliikenteen, kirjastotoimen ja vapaa-aikatoimen sekä hyvinvoinnin osuudet.

 

 Varhaiskasvatus ja esiopetus

 

 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta vuonna 2023 on ollut talous- ja toimintasuunnitelman mukaista; varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeeseen on pystytty vastaamaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuonna 2023 paransi tulosalueen tulosta. Erityisavustuksen suuruus oli 79 514 €. Summasta 44 056 € on Virolahden kunnan ja 35 458 € Miehikkälän kunnan osuus.

 

Perusopetus ja lukio

 

Peruskoulujen ja lukion toiminta on toteutunut talousarvion raameissa. Syksyllä yläkoulun tiloissa jatkui valmistavan luokan opetus ukrainasta muuttaneille oppilaille. Erityisopetusresurssia lisättiin vähän yläkoululle ja lukiolle. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on pyritty vahvistamaan ja yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa on ollut edistyvää. Lukion ratsastuslinja ja yhteistyö Liinakkotallin kanssa jatkui. Koululaiskuljetukset kilpailutettiin ja uusi toimintamalli otettiin käyttöön koulujen alkaessa.

 

Kulttuuritoimi

 

Kaakon kamarimusiikki järjestettiin 4. - 8.7.2023 ja esityksiä oli yhteenaä 10. konserteissa oli yhteensä 1 385 kuulijaa. Perinteistä Hapanvellijuhlaa vietettiin Klamilan satamassa sunnuntaina 9.7.2023 ja yleisöä oli paikalla n. 300 henkilöä.

 

Lasten kulttuuritoiminta tavoitti kaikki alueen koululaiset ja varhaiskasvatuksen lapset keskimäärin kolme kertaa vuoden aikana. Kulttuuritoimintaa järjestettiin Villinrannan palvelukeskuksessa kevät- sekä syyskaudella noin kerran viikossa yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Liikuntatoimi

 

Liikuntatoimintaa on toteutettu maakunnallisen terveysliikuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti on painotettu liikkumisen mahdollisuuksien saavutettavuutta erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien kautta.

 

Liikuntaneuvonnassa otettiin käyttöön Walmu -liikuntalähete, joka mahdollistaa asiakkaan suoran ohjautumisen Kymen hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluista kunnan liikuntaneuvontaan..

 

Nuorisotoimi

 

Vuoden 2023 aikana on pystytty samaan toimivat uudet tilat nuorten työpajatoiminnalle yhteistyössä palvelun järjestäjän Etelä-Kymenlaakson koulutuskuntayhtymän Rannikkopajojen kanssa.

 

Kunta tarjosi kesätöitä 17 nuorelle ja kesätyöseteleitä jaettiin 9 kappaletta. Nuoret ovat myös löytäneet tiensä Ohjaamo -toiminnan palveluihin.

 

Harrastamisen Suomen mallin kautta on löytynyt perusopetuksen oppilaille yhteensä 10 eri harrastusta ja Nuorisotila Pleissin osallistujamäärät ovat lisääntyneet syksyn 2023 aikana.

 

Hyvinvointi

 

Paikallistason hyvinvointityöskentely toteutui alueellisen hyvinvointisuunnitelman pohjalta, jota HYTE-työryhmä on käsitellyt paikallistason näkökulmasta. Suurin osa kuntamallin kautta tulleista  ukrainalaisista (6 perhettä) hakivat kotikuntaa  loppuvuodesta 2023 kun valtakunnallinen kuntamalli päättyi vuoden lopussa.Valtakunnallista digitukitoimintaa on edelleen jatkettu digitukikoordinaattorin jatkosopimuksen myötä ja toiminta omalta osaltaan lisännyt hyvinvointia ja vähentänyt syrjäytymistä.

 

Tilinpäätöksen aikataulu:

 

Osto- ja myyntireskontrat on suljettu vuoden 2023 ulkopuolisen laskutuksen osalta 2.2.2024. Kuntien välinen laskutus on tehty 9.2.2024 mennessä. Konsernin tytäryhtiöiden tiedot tulee toimittaa 23.2.2024 mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 on kunnanhallituksen käsittelyssä maaliskuun lopussa.

 

 

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisena

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen. Se toimitetaan edelleen Virolahden kunnanhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.