Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 10_______________________________________________________________________________

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tilinpäätös 2023, Miehikkälä

 

SivHyltk 20.02.2024 § 10  

56/02.04.01.03/2023  

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 3892 110; koulutoimi, vapaa sivistys, joukkoliikenne ja hyvinvointi

 Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335; varhaiskasvatus ja esiopetus

 Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050 3892 125; vapaa-aikatoimi

 

Tilinpäätökseen sisältyy toimintakertomus. Toimintakertomuksessa tulee olla selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutuminen tulee esittää samalla rakenteella kuin talousarviossa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2023 sisältää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, koulutoimen, vapaan sivistyksen, joukkoliikenteen, kirjastotoimen ja vapaa-aikatoimen sekä hyvinvoinnin osuudet.

 

 Varhaiskasvatus ja esiopetus

 

 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta vuonna 2023 on ollut talous- ja toimintasuunnitelman mukaista; varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeeseen on pystytty vastaamaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus Virolahden kunnalle turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuonna 2023 paransi tulosalueen tulosta. Summasta 35 458 € kohdentuu Miehikkälän päiväkodin kustannuspaikalle. Merkittävin toiminnallinen muutos vuonna 2023 oli Miehikkälän läntisen alueen päiväkotihankeen toteutuminen. Uudisrakennuksen rakentaminen alkoi keväällä 2023 ja päiväkoti valmistui syksyllä 2023. Lapset aloittivat varhaiskasvatuksen uudessa päiväkodissa 11.9.2023 ja päiväkodin avajaiset pidettiin 23.11.2023. 

 

Perusopetus

 

Perusopetuksen osalta toiminta on toteutunut talosarvion raameissa. Kaikilla kouluilla tapahtui henkilöstössä vaihdoksia ja muodollisesti kelpoisten opettajien rekrytoinnissa on ollut haasteita. tilapäisen suojelun asukkaiden valmistavan luokan opetus jatkui vuoden 2023 syksyllä. Koululaiskuljetuskilpailutuksen myötä kuljetusjärjestelyihin tuli muutoksia, kuljetuskustannukset eivät ylittäneet talousarviota.

 

Kulttuuritoimi

 

Lasten kulttuuritoiminta tavoitti kaikki alueen koululaiset ja varhaiskasvatuksen lapset keskimäärin kolme kertaa vuoden aikana. Lisäksi Miehikkälässä oli monia tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa huomioitiin erikseen lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

 

Ikääntyvien kulttuuritoimintaa järjestettiin Kunilan palvelukeskuksessa kevät- sekä syyskaudella noin kerran viikossa yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 

 

 

Liikuntatoimi

 

Liikuntatoimintaa on toteutettu maakunnallisen terveysliikuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti on painotettu liikkumisen mahdollisuuksien saavutettavuutta erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien kautta.

 

Liikuntaneuvonnassa otettiin käyttöön Walmu -liikuntalähete, joka mahdollistaa asiakkaan suoran ohjautumisen Kymen hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluista kunnan liikuntaneuvontaan.

 

Nuorisotoimi

 

Vuoden 2023 aikana on pystytty samaan toimivat uudet tilat nuorten työpajatoiminnalle yhteistyössä palvelun järjestäjän Etelä-Kymenlaakson koulutuskuntayhtymän Rannikkopajan kanssa. Miehikkälän osalta toimintaa on pystytty tarjoamaan 11 eri nuorelle, jotka ovat olleet palkattuina, etsievien asiakkaina tai nuorisolainvelvoittamina.

 

Kunta tarjosi kesätöitä 9 nuorelle ja nuoret ovat myös löytäneet tiensä Ohjaamo -toiminnan palveluihin.

 

Harrastamisen Suomen mallin kautta on löytynyt perusopetuksen oppilaille yhteensä 14 eri harrastusta ja Nuorisotila Kiwissä käy keskimäärin 25 - 30 nuorta illan aikana.

 

Hyvinvointi

 

Paikallistason hyvinvointityöskentely toteutui alueellisen hyvinvointisuunnitelman pohjalta, jota HYTE-työryhmä on käsitellyt paikallistason näkökulmasta. yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tilapäisen suojelun asukkaita koskeva kuntamalli päättyi vuoden 2023 lopussa. Kaikkiaan yhdeksän perhettä haki kotikuntaa Miehikkälästä.Valtkunnallista digitukitoimintaa on jatkettu digitukikoordinaattorin jatkosopimuksen myötä ja toiminta omalta osaltaan lisännyt hyvinvointia ja vähentänyt digisyrjäytymistä.

 

Tilinpäätöksen aikataulu:

 

Osto- ja myyntireskontrat on suljettu vuoden 2023 ulkopuolisen laskutuksen osalta 2.2.2024. Kuntien välinen laskutus on tehty 9.2.2024 mennessä. Konsernin tytäryhtiöiden tiedot tulee toimittaa 23.2.2024 mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 on kunnanhallituksen käsittelyssä maaliskuun lopussa.

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisena

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen. Se toimitetaan edelleen Miehikkälän kunnanhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.