Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 11 

Kaavoituskatsaus 2024, Miehikkälä

 

Kuteltk 28.02.2024 § 11

_________________________________________________________________________ 

2/10.02.06/2024  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Jari Metso

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

 

 Liitteenä 5 on Miehikkälän kaavoituskatsaus.

 

 Lain tarkoittama tarkoituksen kannalta sopiva tapa tiedottaa on kuuluttaa ilmoituslehdessä sekä asettaa kaavoituskatsaukset kuntien internetsivuille. Kaavoituskatsaukset olisivat internetsivuilla, kunnes uudet kaavoituskatsaukset korvaisivat ne.

 

 Miehikkälän kirkonkylän asemakaavaa tarkastetaan Karjakujan ja asemakaavan etelärajan osalta kevyenliikenteen väylän sovittamiseksi Keskustielle.

 Miehikkälän rantaosayleiskaavan uudistuksen luonnos oli nähtävillä  

  21.4.-23.5.2022 välisen ajan. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville keväällä 2024 ja päätökseen syksyn 2024 aikana.

 Forus Oy laatii aurinkovoimalaa koskevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan Lepästensuon-Piikinojansuon alueelle. Yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa helmikuussa 2024.

 Miehikkälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Muurikkalan pohjoisosan yleiskaavamuutoksen koulukeskuksen alueella helmikuussa 2024.

 

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi

 

Ehdotus Lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen ja asettaa sen nähtäville kunnes seuraava kaavoituskatsaus korvaa sen. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.