Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 59


_______________________________________________________________________________

 

Maksullinen koulukuljetus 1.8.2024 alkaen

 

SivHyltk 26.03.2024 § 19 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen.

 

Perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

 

Huoltajalla on mahdollisuus hakea maksuttomaan koulukuljetukseen oikeuttamattoman oppilaan pääsemistä maksulliseen koulukuljetukseen. Oppilaalle voidaan harkinnan mukaan myöntää oikeus maksulliseen

koulukuljetukseen. Tällöin oppilaan huoltaja maksaa kyydistä kunnalle. Harkinnanvaraisen maksullisen kuljetuksen myöntämisen edellytyksenä on, että aiemmat koulukuljetusmaksut on suoritettu.

 

Tällä hetkellä maksullisen kuljetuksen kertamaksu (per suunta) on voimassa olevan bussilipputaksan mukainen alin lapsen kertalipun hinta riippumatta matkan pituudesta. Hinta tarkistetaan liikennöitsijältä vuosittain.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta siirtää 1.8.2024 alkaen käytettävän maksullisen koulukuljetuksen hinnan kunnanhallitusten päätettäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 08.04.2024 § 59  

    

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Tällä hetkellä maksullisen kuljetuksen kertamaksu (per suunta) on voimassa olevan bussilipputaksan mukainen alin lapsen kertalipun hinta riippumatta matkan pituudesta. Hinta tarkistetaan liikennöitsijältä vuosittain.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää pitää maksullisen koulukuljetuksen hinnan määräytymisen periaatteet ennallaan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.