Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 60_______________________________________________________________________________

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

 

 

SivHyltk 26.03.2024 § 20 

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander p. 040 5493 335

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1062/2023) 4.12.2023 on tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 1.8.2024 alkaen.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

 

Elokuun 2024 alussa tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 311 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 30 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulojen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksella (1365/2022) tulorajoja korotettiin 33 prosenttia 1.3.2023 alkaen. Asiakasmaksuihin ei tällöin tehty muita muutoksia. Kuntaliiton arvioin mukaan tämä uudistus toi 30 000 suomalaista kotitaloutta maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Tähän muutokseen perustuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteista on poistettu viisivuotiaiden maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus 1.8.2024 alkaen.

 

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet hallintosäännön liitteen Kaakon kaksikko yhteistyön purkautuminen ja henkilöstöorganisaation rakentaminen siirtymäajalla 1.12.2023 alkaen. Liitteen mukaisesti kuntien toimielimet työskentelevät yhteislautakunnissa yhteistyön purkautumiseen asti voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. Yhteislautakuntien sijaan voi olla tarkoituksenmukaista siirtää tiettyjen asiakokonaisuuksien päätöksenteko siirtymäajalla kunnanhallituksille. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhteislautakunnat tekevät erillispäätökset niistä asioista, joiden käsittely ja päätöksenteko siirretään muille toimielimille tai viranhaltijoille.

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Kaakon kaksikon hallintosäännön liitteen §5 mukaisesti sivistys- ja hyvinvointilautakunta siirtää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 -päätöksen kunnanhallitusten päätettäväksi

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti

 

 

KhVi 08.04.2024 § 60  

12/02.03.00.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.