Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 61


_______________________________________________________________________________

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu 1.8.2024 alkaen

 

 

SivHyltk 26.03.2024 § 21 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja koskevan lain (Perusopetuslaki 48 f §) mukaan maksu saa olla 570 tunnin (3h/pv) osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin (4 h/pv) osalta enintään 160 euroa kuukaudessa. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.

 

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 1.8.2021 alkaen vahvistanut aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausihinnaksi 90 € /kk. Mikäli lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 pv/kk, on maksu puolet kuukausihinnasta eli 45 €/kk.

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Lautakunta siirtää 1.8.2024 alkaen käytettävät aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut kunnanhallitusten päätettäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 08.04.2024 § 61  

17/12.01.09/2021  

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 1.8.2021 alkaen vahvistanut aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausihinnaksi 90 € /kk. Mikäli lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 pv/kk, on maksu puolet kuukausihinnasta eli 45 €/kk.

 

Hintoihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia lukuvuoden 2024 - 2025 ajalle.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan hinnoitteluun ei tehdä muutoksia lukuvuoden 2024 - 2025 ajalle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.