Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 66_______________________________________________________________________________

 

Kaakon kaksikko yhteistoiminnan päättyminen 31.7.2024 ja liikkeenluovutussopimukset

 

KhVi 08.04.2024 § 66  

69/00.01.01.00/2023  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Sanna Lahti, p. 040 199 2310

 Kunnanjohtaja Otto Koskela p. 040 199 2146

 

Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot ovat saman sisältöisesti päättäneet, että Kaakon kaksikko -yhteistoiminta päätetään kokonaisuudessaan päivämäärälle 31.7.2024 pois lukien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, jotka jatkuvat nykymuodossaan 31.12.2024 asti. Niin ikään on päätetty, että kuntien väliset henkilöstön ja tehtävien siirrot toteutetaan liikkeenluovutuksina.

 

Henkilöstön ja tehtävien siirtojen periaatteista on linjattu Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmässä ja päätetty kunnanvaltuustoissa vuoden 2023 alkupuolella seuraavissa kokouksissa:

 

·                   Palveluohjaustyöryhmä: 14.2.2023 (§ 2), 7.3.2023 (§ 6), 16.3.2023 (§ 8), 16.5.2023 (§ 10)

 

·                   Miehikkälän kunnanvaltuusto: 13.3.2023 (§ 4), 19.6.2023 (§ 21)

 

·                   Virolahden kunnanvaltuusto: 13.3.2023 (§ 7), 24.4.2023 (§ 14), 19.6.2023 (§ 28)

 

Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan purkautumiseen liittyvät liikkeenluovutussopimukset, joissa vielä sitovasti määritellään edellä luetelluissa toimielimissä päätetyllä tavalla liikkeenluovutuksessa sovellettavat periaatteet ja joiden liitteillä myöhemmässä vaiheessa yksilöidään 1) siirtyvä henkilöstö, 2) siirtyvät työvälineet ja näihin mahdollisesti liittyvät rahoitusvastuut (leasingsopimukset) sekä 3) siirtyvää henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset, on valmisteltu erillisinä sivistys- ja hyvinvointipalveluille ja kuntatekniikan palveluille. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta Virolahti on luovuttaja ja Miehikkälä luovutuksensaaja. Kuntatekniikan palveluita koskevassa liikkeenluovutuksessa Miehikkälä on luovuttaja ja Virolahti luovutuksensaaja.

 

Sopimusluonnokset on käsitelty Kaakon kaksikon yt-toimikunnassa 19.2.2024 (§ 16) sekä hyväksytty Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmässä 20.2.2024 (§ 5). Molempiin liikkeenluovutussopimuksiin lisättävät 30.6.2024 päivitettävät sopimusliitteet, jotka sisältävät yksityiskohtaisia henkilö- ja sopimustietoja, valmistelee hallintojohtaja ja liikkeenluovutuksia valmistelevat toimialajohtajat eli sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä vt. tekninen johtaja. Tavoitteena on, että sopimuksiin lisättävät liiteasiakirjat hyväksyy ja allekirjoituksin vahvistaa molempien kuntien kunnanjohtajat.

 

Liikkeenluovutuksissa ja sopimusliitteiden laadinnassa noudatetaan Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustojen linjauksia ja päätöksiä, joihin myös liitteenä olevilla sopimuksilla viitataan.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan purkautumiseen liittyvät liitteenä esitetyt liikkeenluovutussopimukset ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimukset sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan 30.6.2024 päivitettävät sopimusliitteet hyväksyttyihin liikkeenluovutussopimuksiin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.