Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 81_______________________________________________________________________________

 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2023

 

 

SivHyltk 23.04.2024 § 40 

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sisältää asiakkaan oikeusturvaan, kohteluun ja osallistumiseen liittyvät keskeiset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lakia sovelletaan sekä

julkiseen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon.

 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta.

 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy, Socom Oy, on tuottanut sosiaaliasiavastaavan palvelut kaikille Kymenlaakson kunnille vuodesta 2007 alkaen. Sosiaaliasiavastaavana toimii Pirkko Haikara. Vuosiselvitys annetaan 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen aluehallituksella (sosiaali- ja potilasasiavastaavatoiminta) ja varhaiskasvatuksen osalta selvitys annetaan kunnanhallitukselle.

 

Sosiaaliasiavastaavalle ei tullut yhteydenottoja varhaiskasvatuksen osalta Miehikkälästä tai Virolahdelta vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 aikana sosiaaliasiavastaava ja kuntien varhaiskasvatuksen johtajat pitivät yhteisen tapaamisen, jossa sovittiin vuosittaisen tapaamisen jatkamista.

 

Liitteenä sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan selvitys vuodelta 2023.

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2023 ja antaa selvityksen edelleen Virolahden ja Miehikkälän kunnanhallituksille tiedoksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 06.05.2024 § 81  

5/00.06.01/2024  

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2023.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.