Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 82_______________________________________________________________________________

 

Esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.8.2024 alkaen / Virolahti

 

 

SivHyltk 23.04.2024 § 36 

 

 

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 3892 110

 Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander p. 040 5493 335

 

Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Jos esiopetusta saavan lapsen matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, lapsella on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen.

 

Perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla/lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan/lapsen ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle/lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan/lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

 

Huoltajalla on mahdollisuus hakea maksuttomaan koulukuljetukseen oikeuttamattoman oppilaan/lapsen pääsemistä maksulliseen koulukuljetukseen. Oppilaalle/lapselle voidaan harkinnan mukaan myöntää oikeus maksulliseen koulukuljetukseen.

 

Maksuttomien sekä maksullisten koulukuljetuspäätösten pohja-aineistona käytetään koululiitukarttojen riskiluokituksia. Koululiitu -ohjelma sisältää laskentamenetelmän, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Ramboll Oy päivittää koululiitukartat vuosittain keväällä huhti-toukokuussa. Tätä pykälää valmisteltaessa päivitetyt kartat eivät ole valmistuneet, mutta ne valmistunevat kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.  

 

Virolahden perusopetuksen alueelliset kuljetusperiaatteet perustuvat koululiitukarttojen riskiluokitukseen ja helpottavat koulukuljetuspäätösten tekoa etenkin alle 5 km:n koulumatkojen osalta. Periaatteissa on huomioitu eri alueiden oppilaiden yhdenvertaisuus ottaen huomioon oppilaan ikä, terveydelliset syyt, koulumatkan pituus, teiden kunnossapito, nopeusrajoitukset, teiden mahdolliset vaaranpaikat ja talviajan vaikutus.

 

Vahvistettuja koulukuljetusperiaatteita käytetään myös esiopetuksen lasten kuljetuspäätösten perusteena. Lähtökohtana esiopetuksen lasten kuljettamisessa on taksikyyti vanhemmalta taksin kuljettajan kuljettamana esiopetuksen työntekijälle.

 

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet hallintosäännön liitteen: Kaakon kaksikko yhteistyön purkautuminen ja henkilöstöorganisaation rakentaminen siirtymäajalla 1.12.2023 alkaen. Liitteen mukaisesti kuntien toimielimet työskentelevät yhteislautakunnissa yhteistyön purkautumiseen asti voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. Yhteislautakuntien sijaan voi olla tarkoituksenmukaista siirtää tiettyjen asiakokonaisuuksien päätöksenteko siirtymäajalla kunnanhallituksille. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhteislautakunnat tekevät erillispäätökset niistä asioista, joiden käsittely ja päätöksenteko siirretään muille toimielimille tai viranhaltijoille.

 

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

 

Päätösehdotus Kaakon kaksikon hallintosäännön liitteen §5 mukaisesti sivistys- ja hyvinvointilautakunta siirtää esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.8.2024 / Virolahti Virolahden kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 06.05.2024 § 82  

11/08.01.01.00/2022  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.8.2024 liitteiden mukaisena.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.