Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 95_______________________________________________________________________________

 

Kumppanuussopimus, kuntouttava työtoiminta

 

KhVi 20.05.2024 § 95  

19/00.06.01/2024  

 

 

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 389 2110

 

Sosiaali- - ja terveysministeriö vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

 

-  ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia               asiakkaan toimintakykyyn

-  vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja               toimintakykyä.

-  ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

 

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö hyvinvointialueiden ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) kesken.

 

Hyvinvointialueen on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.

 

Kymenlaakson hyvinvointialue on lähettänyt kuntiin hyväksyttäväksi liitteenä olevan kumppanuussopimuksen kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta yhteistyössä. Sopimus selkeyttää kuntouttavaa työtoimintaa koskien hyvinvointialueen ja kunnan välisiä tehtäviä ja vastuita. Selvyyden vuoksi sopimuksessa todetaan, että sopimus ei aiheuta maksuvelvollisuutta sopijaosapuolten välillä.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointialueen ja kunnan välisen kumppanuussopimuksen lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.