Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 109 

Virolahden liikenneturvallisuussuunnitelman luonnos

 

Kuteltk 30.11.2022 § 109

_________________________________________________________________________ 

38/08.00.00.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Virolahden liikenneturvallisuussuunnitelma on osa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2030:tä. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa linjataan alueen liikenneturvallisuustyötä tuleville vuosille. Suunnitelmassa kuvataan alueen liikenneturvallisuustilanne ja siihen vaikuttavat keskeisimmät toimintaympäristötekijät. Tuore valtakunnallinen  liikenneturvallisuus-strategia on yksi suunnittelun lähtökohdista. Yksi suunnittelun lähtökohdista on nollavisio eli tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän vähentäminen kohti nollaa. Suunnitelman visio ja tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030. Toimenpidesuunnittelu

ajoittuu vuosille 2022-2026. Suunnittelussa keskitytään toimenpiteisiin, jotka ovat alueellisten toimijoiden kautta edistettävissä. Toimenpiteiden suunnittelussa lähtökohtana on nollavisioon vahvasti kytkeytyvä Safe System -ajattelu, jolla korostetaan tienkäyttäjien turvallisuuteen ja toimintaan vaikuttamiseksi tarvittavan keinovalikoiman monipuolisuutta.

 

Työn ensimmäisen vaiheen asukaskysely oli auki 21.3.-10.4.2022. Virolahden asukaskysely tuotti kartalle noin 340 vastausta. Virolahdella yhden yksittäisen kohteen (Häppiläntie) yli 100 saman

henkilön kirjaamaa yhteneväistä kommenttia vääristävät numeerista jakaumaa, mutta asia on otettu huomioon tuloksien tarkemmassa tarkastelussa.

Kyselyn perusteella esiin nousseet kohteet on maastokatselmoitu marraskuun aikana ja kohteet on päivitetty maastokatselmuksen perusteella toimenpide-ehdotukseksi kiireellisyysluokittain. Kyseessä ei ole toteutussuunnitelma vaan esisuunnitelmatasoinen selvitys, jossa erityisesti kartoitetaan liikenneturvallisuuden parantamiskohteita. Monen kohteen toteutus vaatii jatkosuunnittelua ja kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Lisäksi ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan ei voi nostaa rahoituksenkaan kannalta lukuisia kohteita. Osa kohteista on kokonaan kunnan vastuulla olevia kohteita ja osa kohteista ns. yhteistyökohteita, jotka vaativat rahoitusta sekä kunnalta että ELY-keskukselta.

Tässä luonnosvaiheessa kunta ottaa kantaa ennen kaikkea omien toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen. Myös ELY:n sekä yhteishankkeiden tärkeysjärjestykseen voidaan ottaa kantaa, mutta niiden osalta lopullisen päätöksen tekee ELY-keskus.

 

Liitteenä toimenpidelista ja -kartat ja kyselyn yhteenveto.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Virolahden liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistan luonnoksen liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistan pohjaksi ja sitoutuu edistämään omalta osaltaan toimenpidelistan kunnan tehtäväksi kaavailtuja toimenpiteitä määrärahojensa puitteissa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.