Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.06.2023/Pykälä 136_______________________________________________________________________________

 

Osayleiskaavan laadinta / Virolahden aurinkovoimala

 

KhVi 26.06.2023 § 136  

54/10.02.02/2023  

 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh.0401992146.

 

Hallintosäännön 24 §:n (Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta) kunnanhallitus päättää asema- ja yleiskaavoitusten käynnistämisestä. Virolahden kunta on 15.6.2023 vastaanottanut Virolahden Aurinkovoima Oy:ltä esityksen (liitteenä) osayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä Virolahden kunnassa Yläpään alueella Valtatie 7 ja Vaalimaantien välissä olevalle alueelle.

 

Alustava hankealue on noin 165 hehtaaria ja alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Fortum Power & Heat Oy:n täysin omistama tytäryhtiö Virolahden Aurinkovoima Oy on tehnyt alueella kaikkien kartassa merkittyjen maanomistajien kanssa sitovat vuokra- tai kiinteistökaupan esisopimukset.

 

Yhtiön tavoitteena on, että alueelle rakennetaan noin 80MWac aurinkovoimala. Alueella on jo tehty alustavia luontoselvityksiä ja alueen on todettu soveltuvan aurinkovoimakäyttöön hyvin. Kaavoituksen yhteydessä tehdään kaikki muut tarvittavat selvitykset kaavoitusaloitteen tekijän toimesta. Kaava laadittaisiin oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolloin kunta voi myöntää rakennusluvat osayleiskaavan perusteella (MRL 44§, 77a§ ja 77b§).

 

Kaavan laatijaksi valitaan riittävää kokemusta omaava suunnitteluyritys, joka nimetään myöhemmin.

 

Virolahden Aurinkovoima Oy esittää, että

  • Virolahden kunta käynnistää alueelle laadittavan osayleiskaavan
  • Virolahden Aurinkovoima Oy vastaa kaavan laadinnasta aiheutuvista konsultti-, selvitys- ja kuulutuskustannuksista
  • Virolahden Aurinkovoima Oy sekä Virolahden kunta tekevät kaavoitussopimuksen.

 

 Kaavoitussopimus ja alustava hankealue ovat tämän pykälän liitteinä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) käynnistää osayleiskaavan laatimisen Virolahden kunnassa Yläpään alueella Valtatie 7 ja Vaalimaantien välissä olevalle alueelle. Alustava hankealue on kuvattu liitteessä 1.
2) hyväksyä kunnan ja Virolahden Aurinkovoima Oy:n välisen kaavoitussopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.